Chat with us, powered by LiveChat
Zadzwoń do nas po darmową poradę +44 161 710 4213 Tel PL: +48 735 026 238 (Whatsapp)

Ile odszkodowania w UK otrzymam?

Jeżeli doznałeś urazu w wyniku wypadku przy pracy w UK dowiedz się jakie odszkodowanie w UK możesz otrzymać?

Zapytaj o odszkodowanie w UK
Konsultacje adwokata są darmowe i bez żadnych zobowiązań

Ile odszkodowania w UK otrzymam?

Jeżeli doznałeś urazu w wyniku wypadku przy pracy w UK bardzo ważne aby zapewnić sobie profesjonalną reprezentację prawną adwokata w UK specjalisty od odszkodowania w UK.

Adwokaci JPS Walker Solicitors uzyskują odszkodowania w Anglii i Walii. 

Bez względu na rozległość urazu po wypadku przy pracy w UK warto starać się o odszkodowanie w UK za pośrednictwem adwokata w UK. 

Dowiedz się ile odszkodowania w UK za wypadek przy pracy możesz uzyskać?

Wysokość odszkodowania w UK

Odszkodowanie możemy podzielić na 3 podstawowe części składowe: 

  1. Zadośćuczynienie  – za obrażenia fizyczne i psychologiczne ustalane w oparciu o zawartość ekspertyz medycznych w konfrontacji z taryfikatorem Guidelines for the Assessment of General Damages in Personal Injury Cases oraz orzecznictwo sądowe w podobnych tego typu sprawach.
  2. Odszkodowanie z straty finansowe w przeszłości – utracone dochody, ekwiwalent za pomoc opiekę rodziny, badania prywatne w UK czy w Polsce lub inne wydatki i straty (uszkodzony rower, motor, odzież, uszkodozony telefon itp)
  3. Odszkodowanie za straty finansowe w przyszłośći – Renty po ustaleniu trwałego uszczerbku na zdrowiu:
    1.  Renta za zmniejszone widoki na przyszłość tzw. Smith -vs- Manchester Award która najczęściej obejmuje roczne dochody do 3 letnich wysokości dochodów uśrednionych miesięcznych dla lekkich uszczerbków na zdrowiu o trwałym charakterze najczęściej powodujące urazy ograniczające zdolność ruchu.
    2. Renta za nabytą niepełnosprawność ruchową – Ogden Tables Awards czyli renta aktuarialna wyliczana zgodnie ze znacznym nawet hipotetycznym ograniczeniem możliwości zarobkowania w wyniku doznanych obrażeń, dodatkowo może ona obejmować ekwiwalent za trwałą pomoc rodziny i znajomych, leczenie na rynku prywatnym, zmniejszoną możliwość wypracowania emerytury i wiele innych aspektów będących następstwem doznanych obrażeń. 

Wygrane sprawy o odszkodowania w UK

Poznaj wygrane sprawy o odszkodowania w UK. Adwokaci JPS Walker zakończyli z sukcesem wiele spraw o odszkodowania za wypadki w UK z sukcesem. Zapoznaj sięz prawdziwymi historiami naszych klientów i zatrydnij profesjonalnego adwokata w UK od wypadków przy pracy w UK.

Uzyskując odszkodowanie w UK zapewnij sobie reprezentacje profesjonalnego pełnomocnika który poprowadzi Twoją sprawę polubownie i sądowo.

Adwokaci JPS Walker Solicitors to adwokaci godni Twojego zaufania.

FAQ - Najczęściej zadawane pytania odnośnie odszkodowania w UK

Dowiedz się ile odszkodowania w UK możesz uzyskać, co to No Win No Fee oraz jak prowadzimy sprawy o odszkodowania w UK.

Każda sprawa składa się z 3 części składowych: zadośćuczynienie (odszkodowanie za uraz fizyczny i psychiczny), straty w przesłości (utracony dochód, pomoc opieka rodziny, wydatki na prywatne leczenie w Anglii i w Polsce, straty w przyszłości (renty za zmniejszone widoki na przyszłość, renty inwalidzkie). Wysokość zadośćuczynienia jest określona taryfikatorem Guidelines for the Assessment of General Damages in Personal Injury Cases oraz orzecznictwo sądowe w podobnych tego typu sprawach.

Limitation Act 1980 daje 3 lata od daty wypadku, jednakże należy pamiętać że nie należy odkładać założenia sprawy o odszkodowanie w Anglii na ostatnią chwilę

Przyjmujemy sprawy na zasadzie No Win No Fee w związku z czym nie wymagamy ponoszenia żadnych opłat. Zarówno koszta ekspertyz jak i opłaty sądowe (z których można uzyskać zwolnienie) ponosi adwokat uzyskujący odszkodowanie w UK po wypadku przy pracy w UK.

No Win No Fee to zwyczajowy termin określa on między innymi to że adwokat rozpoznaje sprawę przed jej przyjęciem i jeżeli istnieją prospekty na wygranie sprawy o odszkodowanie w UK za wypadek przy pracy w UK zobowiązuje się do ponoszenia kosztów takich jak ekspertyzy medyczne oraz opłaty sądowe oraz do pobrania honorarium po uzyskaniu odszkodowania w UK

Instrukcje można udzielić nam przez telefon, livechat, email, whatsapp. Z naszymi klientami najczęściej rozmawiamy telefonicznie poprzez nowoczesne komunikatory a także aranżujemy videokonferencję. Nie trzeba przyjeżdzać do nas osobiście prowadzimy sprawy na całym terenie Anglii i Walii bez względu na miejsce zamieszkania osoby poszkodowanej. Czasami lekarze mogą wymagać aby zobaczyć Państwa osobiście przed napisaniem ekspertyzy a także wymaga jest Państwa osobista obecność jak i świadków na rozprawach sądowych.

Podstawowy termin to 1 rok jeżeli uda się nam porozumieć z ubezpieczycielem. W przypadku wystąpienia sporu sądowego termin wydłuża się do 2 lat jednakże stopień komplikacji urazu oraz ilość ekspertyz medycznych także może wpłynąć adekwatnie na wydłużenie całego postępowania.