Chat with us, powered by LiveChat
Zadzwoń do nas po darmową poradę +44 161 710 4213 Tel PL: +48 735 026 238 (Whatsapp)

Kalkulator odszkodowania w UK

Jeżeli doznałeś urazu w wyniku wypadku przy pracy w UK dowiedz się jakie odszkodowanie w UK możesz otrzymać?

Zapytaj o odszkodowanie w UK
Konsultacje adwokata są darmowe i bez żadnych zobowiązań

Kalkulator odszkodowania w UK

Jeżeli doznałeś urazu w wyniku wypadku przy pracy w UK bardzo ważne aby zapewnić sobie profesjonalną reprezentację prawną adwokata w UK specjalisty od odszkodowania w UK.

Adwokaci JPS Walker Solicitors uzyskują odszkodowania w Anglii i Walii. 

Bez względu na rozległość urazu po wypadku przy pracy w UK warto starać się o odszkodowanie w UK za pośrednictwem adwokata w UK. 

Dowiedz się ile odszkodowania w UK za wypadek przy pracy możesz uzyskać?

Zacznij od wybrania rodzaju urazu, którego doznałeś z poniższej listy. Następnie zostanie wyświetlony zakres wypłat odszkodowań, które mogą zostać przyznane za rodzaj doznanego urazu, w zależności od jego stopnia i szeregu innych czynników.  Należy pamiętać, że kwoty na internaktywnym modelu dotyczą wyłącznie „General damages” (odszkodowania za obrażenia fizyczne i psychologiczne tj. zadośćuczynienia). Dodatkowo uzyskamy dla Ciebie odszkdowanie za straty finansowe “Special damages” zarówno te w przeszłości jak i w przyszłości tj. renty).  Zapytaj nas online ile odszkodowania otrzymasz za swoje złamanie stopy, zerwanie więzadła, złamany palec czy inny uraz jakiego doznałeś jako wypadek przy pracy w UK lub inny wypadek.

Urazy szyi / pleców: Uzyskaj od £1,500 do £142,000

Urazy barku: Uzyskaj od £1,500 do £42,000

Urazy klatki piersiowej: Uzyskaj od £1,500 do £131,000

Przewlekłe obrażenia: Uzyskaj od £1,500 do £175,000

Przewlekłe obrażenia: Uzyskaj od £1,500 do £175,000

Przewlekłe obrażenia: Uzyskaj od £1,500 do £175,000

Leg injuries: Claim £1,500 to £250,000.

Foot injuries: Claim £1,500 to £176,000

Ankle injuries: Claim £1,500 to £61,000

Strefy Urazów

Odszkodowanie za uraz głowy

Urazy mózgu 

Tam, gdzie poziom pozostałych uszkodzeń mózgu jest minimalny lub całkowite wyzdrowienie następuje stosunkowo szybko: od £1,940 do £11,200

Mniej poważne uszkodzenie mózgu
od £13,430 do £37,760

Umiarkowane uszkodzenie mózgu
od £37,760 do £192,090

Umiarkowanie ciężkie uszkodzenie mózgu do ciężkiego uszkodzenia mózgu
od £192,090 do £354,260


Urazy twarzy

Liczne złamania kości twarzy z pewną trwałą deformacją: od £13,080 do £21,000

Złamanie nosa lub kompleksu nosa: od £9,330 do £20,280

Złamanie z przemieszczeniem: od £2,210 do £4,470

Złamanie bez przemieszczenia z pełnym wyzdrowieniem: od £1,500 do £2,210

Złamania kości policzkowych (w zależności od ciężkości / trwałych efektów) od
£2,040 do £13,840


Uszkodzenie zębów

Utrata lub poważne uszkodzenie kilku przednich zębów: od £7,650 do £10,010

Utrata lub poważne uszkodzenie dwóch przednich zębów: od £3,810 do £6,690

Utrata lub poważne uszkodzenie jednego przedniego zęba: od £1,930 do £3,460

Utrata lub uszkodzenie tylnych zębów na jeden ząb: od £960 do £1,500


Odszkodowania za trwałe blizny na twarzy

Bardzo poważne, szpecące blizny: od £26,120 do £85,340

Mniej poważne blizny
gdzie oszpecenie jest nadal znaczne: od £15,750 do £42,460

Znaczące blizny: od £7,990 do £26,380

Mniej znaczące blizny: od £3,460 do £12,050

Trywialne blizny: od £1,500 do £3,090

Uraz szyi/pleców

Ciężki – w przypadku silnego stałego bólu, upośledzenia funkcji lub paraliżu: 

od £34,000 do £142,000


Umiarkowany
– trwały stały ból, dyskomfort i upośledzenie funkcji są znaczne, ale mniej dotkliwe niż powyżej lub powrót do zdrowia w ciągu kilku lat:

od £6,900 do £34,000


Nieznaczny
– urazy z całkowitym lub prawie całkowitym wyzdrowieniem trwającym od kilku miesięcy do 2 lat:

od £1,500 do £6,900

Uraz klatki piersiowej

Ciężki – w przypadku poważnych trwałych powikłań, bólu i/lub upośledzenia funkcji:  od £27,000 do £131,00 


Umiarkowany
– trwały, resztkowy ból, dyskomfort i upośledzenie funkcji mniej nasilone niż powyżej: od £4,660 do £27,000


Nieznaczny
– uraz z całkowitą nieskomplikowaną

Uraz ramienia

Ciężki – w przypadku znacznej trwałej niepełnosprawności lub dłuższych okresów rekonwalescencji: 

od £11,000 do £42,000


Umiarkowany
– ból resztkowy, dyskomfort i upośledzenie funkcji powracające po około 2 latach:

od £6,900 do £11,000


Nieznaczny
– uraz z całkowitym lub prawie całkowitym wyzdrowieniem trwający od kilku miesięcy do 2 lat:

od £1,500 do £6,900

Uraz przedramienia

Amputacja
od £84,000 do £263,000 


Ciężki
– w przypadku poważnego, trwałego bólu i/lub niepełnosprawności: 

od £34,000 do £115,000


Umiarkowany
– trwały ból resztkowy, dyskomfort i upośledzenie funkcji są mniej nasilone niż powyżej lub powrót do zdrowia w ciągu kilku lat:

od £16,500 do £34,000


Nieznaczny
– złamania proste i urazy miękkie z całkowitym lub prawie całkowitym wyzdrowieniem trwającym od kilku miesięcy do kilku lat:

od £1,500 do £16,500

Uraz dłoni

Amputacja / Utrata jednej lub obu rąk 

od £54,280 do £176,660


Poważny
(np. przypadki ze znaczną trwałą deformacją, niepełnosprawnością i upośledzeniem funkcji)

od £25,430 do £54,280


Umiarkowany
– z nieznacznym trwałym kalectwem (w zależności od ciężkości)

od £5,110 do £25,430


Nieznaczny
 – (z wyzdrowieniem w ciągu kilku miesięcy)

do £3,810

Uraz miednicy/biodra

Ciężki (obejmujące trwałą poważną niepełnosprawność, szczątkową i/lub poważne komplikacje/deformacje):od £34,340 do £104,370


Umiarkowany (gdzie trwała niepełnosprawność nie jest poważna i istnieje niskie ryzyko przyszłych powikłań):
od £11,040 do £34,340

Mniej poważny (gdzie uraz jest znaczny, ale niewielka lub żadna resztkowa niepełnosprawność):
od £3,460 do £11,040 

Nieznaczny uraz tkanek miękkich z całkowitym wyzdrowieniem:
do £3,460

Uraz nogi

Amputacja
od £85,000 do £250,000 


Ciężki
– w przypadku poważnego, trwałego bólu i/lub niepełnosprawności:

od £34,000 do £120,000


Umiarkowany
– trwały ból resztkowy, dyskomfort i upośledzenie funkcji są mniej nasilone niż powyżej lub powrót do zdrowia w ciągu kilku lat:

od £16,500 do £34,000


Znikomy
– złamania proste i urazy miękkie z całkowitym lub prawie całkowitym wyzdrowieniem trwającym od kilku miesięcy do kilku lat: 

od £1,500 do £16,500

Uraz kostki

Ciężki
Urazy wymagające długiego okresu leczenia oraz znaczna niepełnosprawność i trwale poważnie ograniczona zdolność  chodzenia. 

od £27,450 do £61,000


Umiarkowany

Urazy, które powodują mniej poważne trwałe kalectwo i upośledzenie funkcji.

od £12,050 do £23,310


Nieznaczne obrażenia

od £4,820 do £12,050

Urazy kostki, które ustępują w mniej niż rok:

od £1,500 do £4,820

Uraz stopy

Amputacja / Utrata użytkowania jednej lub obu stóp 
od £73,000 do £176,000


Poważne i ciężkie urazy stóp
(np. przypadki ze znaczną trwałą deformacją, niepełnosprawnością i upośledzeniem funkcji)

od £21,000 do £96,500


Umiarkowane urazy stopy
z trwałym kalectwem (w zależności od ciężkości)
od £12,500 do £21,000


Nieznaczne urazy stopy
ze stałym dyskomfortem / utykaniem itp.:
od £6,000 do £12,500


Znikome urazy stopy
(z całkowitym lub prawie całkowitym wyzdrowieniem):
od £1,500 do £6,000

Wygrane sprawy o odszkodowania w UK

Poznaj wygrane sprawy o odszkodowania w UK. Adwokaci JPS Walker zakończyli z sukcesem wiele spraw o odszkodowania za wypadki w UK z sukcesem. Zapoznaj sięz prawdziwymi historiami naszych klientów i zatrydnij profesjonalnego adwokata w UK od wypadków przy pracy w UK.

Uzyskując odszkodowanie w UK zapewnij sobie reprezentacje profesjonalnego pełnomocnika który poprowadzi Twoją sprawę polubownie i sądowo.

Adwokaci JPS Walker Solicitors to adwokaci godni Twojego zaufania.

FAQ - Najczęściej zadawane pytania odnośnie odszkodowania w UK

Dowiedz się ile odszkodowania w UK możesz uzyskać, co to No Win No Fee oraz jak prowadzimy sprawy o odszkodowania w UK.

Każda sprawa składa się z 3 części składowych: zadośćuczynienie (odszkodowanie za uraz fizyczny i psychiczny), straty w przesłości (utracony dochód, pomoc opieka rodziny, wydatki na prywatne leczenie w Anglii i w Polsce, straty w przyszłości (renty za zmniejszone widoki na przyszłość, renty inwalidzkie). Wysokość zadośćuczynienia jest określona taryfikatorem Guidelines for the Assessment of General Damages in Personal Injury Cases oraz orzecznictwo sądowe w podobnych tego typu sprawach.

Limitation Act 1980 daje 3 lata od daty wypadku, jednakże należy pamiętać że nie należy odkładać założenia sprawy o odszkodowanie w Anglii na ostatnią chwilę

Przyjmujemy sprawy na zasadzie No Win No Fee w związku z czym nie wymagamy ponoszenia żadnych opłat. Zarówno koszta ekspertyz jak i opłaty sądowe (z których można uzyskać zwolnienie) ponosi adwokat uzyskujący odszkodowanie w UK po wypadku przy pracy w UK.

No Win No Fee to zwyczajowy termin określa on między innymi to że adwokat rozpoznaje sprawę przed jej przyjęciem i jeżeli istnieją prospekty na wygranie sprawy o odszkodowanie w UK za wypadek przy pracy w UK zobowiązuje się do ponoszenia kosztów takich jak ekspertyzy medyczne oraz opłaty sądowe oraz do pobrania honorarium po uzyskaniu odszkodowania w UK

Instrukcje można udzielić nam przez telefon, livechat, email, whatsapp. Z naszymi klientami najczęściej rozmawiamy telefonicznie poprzez nowoczesne komunikatory a także aranżujemy videokonferencję. Nie trzeba przyjeżdzać do nas osobiście prowadzimy sprawy na całym terenie Anglii i Walii bez względu na miejsce zamieszkania osoby poszkodowanej. Czasami lekarze mogą wymagać aby zobaczyć Państwa osobiście przed napisaniem ekspertyzy a także wymaga jest Państwa osobista obecność jak i świadków na rozprawach sądowych.

Podstawowy termin to 1 rok jeżeli uda się nam porozumieć z ubezpieczycielem. W przypadku wystąpienia sporu sądowego termin wydłuża się do 2 lat jednakże stopień komplikacji urazu oraz ilość ekspertyz medycznych także może wpłynąć adekwatnie na wydłużenie całego postępowania.